Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

w AKADEMII POLONIJNEJ w CZĘSTOCHOWIE

w UCZELNI CHODKOWSKIEJ w WARSZAWIE


NAJNOWSZE OFERTY
KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.


Studia stwarzają możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu i podwyższenia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy.
Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe

KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY
w administracji publicznej i gospodarceSzczegółowe informacje:
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Łabiszyńska 25
tel. 22 675 88 65
www.uczelniawarszawska.pl
informacja@uwmsc.pl

Cel studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w danej organizacji
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu
 • nauczenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności

Ramowy program studiów

 

Blok przedmiotów podstawowych:

 1. Elementy kierowania organizacją
 2. Podstawowe procedury administracyjne
 3. Elementy finansów publicznych
 4. Rachunkowość jednostek administracji/gospodarki
 5. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka
 6. Encyklopedia prawa dla kontrolerów
 7. Informatyka i statystyka w kontroli/audycie

 

Blok przedmiotów specjalistycznych:

 1. Teoria kontroli jako funkcji kierowania/zarządzania
 2. Instytucje nadzoru oraz kontroli w Państwie
 3. Standardy oraz procedury kontroli wewnętrznej
 4. Metodyka badań kontrolerskich
 5. Proces badania i dokumentacja kontroli
 6. Warsztaty kontrolerskie/audytorskie
 7. Kultura języka w kontroli/audycie
 8. Psychospołeczne oraz etyczne aspekty kontroli
 9. Seminarium dyplomowe

Czas trwania: 2 semestry

Koszt: 1700 zł/1 semestr

 

Dla studentów
i absolwentów Uczelni Warszawskiej
- 5% rabatu

 

 

ZDOBYWASZ NOWY ZAWÓD !

 

Informacje dodatkowe

 

Uczestnicy studiów

Studia są ukierunkowane przede wszystkim na osoby:

- pełniące funkcje nadzorcze;

- kierujące wyodrębnionymi komórkami kontroli;

- pracujące w wyodrębnionych komórkach kontroli wewnętrznej, bez formalnych kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy studiów rekrutują się z różnych podmiotów prawa, a przede wszystkim z:

- administracji rządowej,

- jednostek samorządu terytorialnego i zakładów użyteczności publicznej,

- służb mundurowych,

- instytucji finansowych,

- przedsiębiorstw i instytucji produkcyjnych oraz usługowych.

A także:

- osoby bezpośrednio kierujące własnymi firnami,

- osoby pragnące zdobyć nowy zawód, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich,

- osoby, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.

 

Problematyka programowa kształcenia oraz doskonalenia zawodowego Kontrolera Wewnętrznego jest zawarta w Podręczniku akademickim Kontrola Wewnętrzna. Teoria i praktyka (216) oraz w Leksykonie kontroli. Obie książki są wręczane Uczestnikom w momencie rozpoczynania studiów.

 

Sylwetka absolwenta

Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zapewnia Absolwentowi przede wszystkim:

 • przygotowanie do ustawicznego doskonalenia własnego warsztatu kontrolerskiego,
 • nabycie umiejętności dostrzegania ryzyk na różnych odcinkach pracy danej organizacji,
 • poznanie zasad współdziałania z organami nadzoru i kontroli.

 

Dzięki Absolwentowi tych studiów – komórka kontroli wewnętrznej staje się dla kierownictwa organizacji:

 • pierwszym własnym sygnalizatorem zagrożeń
 • systemem wczesnego ostrzegania
 • źródłem nie upiększonej prawdy
 • skutecznym instrument doskonalenia całokształtu działalności.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Absolwenta na rynku pracy.

 

Organizacja studiów

Program kształcenia jest realizowany w okresie dwóch semestrów, w zasadzie – w czasie 12-tu zjazdów weekendowych. Zakresy wiedzy oraz liczby godzin poszczególnych przedmiotów są dostosowywane do konkretnej grupy Uczestników.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania Certyfikatu Dyplomowanego Kontrolera Wewnętrznego. Równolegle wydawane jest Świadectwo (dyplom) ukończenia studiów podyplomowych.

Następnie, już jako Absolwent zostajesz wpisany na Krajową Listę Kontrolerów Wewnętrznych Stowarzyszenia Zawodowego i uczestniczysz w periodycznych seminariach, w całym okresie aktywności kontrolerskie.

Rektor danej Uczelni, wraz z Prezesem Instytutu, wysyła na adres Przełożonego Absolwenta tzw. List Rekomendacyjny, stanowiący dodatkową satysfakcję za poniesiony trud studiowania weekendowego.

*

- Rozpoczęcie studiów przewiduje się na II-gą połowę października.

- Czesne za całe studia, wraz z podręcznikami, wynosi zł 1.700 zł (raty).

- Absolwenci Uczelni – otrzymują zniżki.

 

Gdy potrzebujesz jeszcze innych informacji
– zajrzyj na: www: kontrola.edu.pl
lub prześlij maila:kaluzny@kontrola.edu.pl

 

 


WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA – SZKOŁA WYŻSZA
ul. Siedmiogrodzka 3A
01-204 Warszawa

 

WSZ budynek uczelniTU ZDOBYWASZ NOWY ZAWÓD !

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
i Stowarzyszenie Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu
– zapraszają na:

 

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe

Kontrola wewnętrzna i audyt w administracji publicznej
i gospodarce

 

Uczestnicy studiów

Studia są adresowane do osób pełniących już funkcje nadzorcze lub kontrolerskie w różnych podmiotach prawa, a w szczególności w:

 • administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe),
 • ZUS, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i in.,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); kontrolerzy zatrudnieni w Urzędach Marszałkowskich,
 • zakładach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska),
 • służbach mundurowych: Wojsko, Policja, Urzędy Celne, Więziennictwo,
 • przedsiębiorstwach: Poczta Polska, PKN „Orlen”, a także: pracownicy kolei, hoteli, firmy budowlane, farmaceutyczne, i in.
 • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele),

A także dla:

 • osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej,
 • osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach Kontrolerów Wewnętrznych, a nieposiadających formalnych kwalifikacji zawodowych,
 • osób pragnących zdobyć zawód Kontroler Wewnętrzny, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich,
 • osób, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.

 

Cel studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego,
 • zdobycie umiejętności wykonywania profesjonalnych badań kontrolerskich oraz dokumentacji z tych badań,
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w danej organizacji,
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu.

 

Ramowy program

Zrealizowanie niniejszego PROGRAMU KSZTAŁCENIA gwarantuje uzyskanie najwyższych kwalifikacji w zawodzie Kontroler Wewnętrzny, a także daje podstawy wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu audytorskiego. Program studiów przewiduje następujące przedmioty:

A. Blok przedmiotów podstawowych

1. Elementy organizacji i kierowania organizacją

2. Podstawowe procedury administracyjne

3. Elementy finansów publicznych

4. Rachunkowość jednostek administracji/gospodarki

5. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka

6. Encyklopedia prawa dla kontrolerów

7. Informatyka i statystyka w kontroli/audycie

 

B. Blok przedmiotów s p e c j a l i s t y c z n y c h

1. Teoria kontroli jako funkcji kierowania/zarządzania

2. Instytucje nadzoru oraz kontroli w Państwie

3. Standardy oraz procedury kontroli wewnętrznej

4. Metodyka badań kontrolerskich/ audytorskich

5. Proces badania i dokumentacja kontroli/audytu

6. Warsztaty kontrolerskie/audytorskie

7 Kultura języka w kontroli/audycie

8. Psychospołeczne oraz etyczne aspekty kontroli/audytu.

9. Seminarium dyplomowe.

Problematyka programowa kształcenia zawodowego Kontrolera Wewnętrznego jest zawarta w Podręczniku akademickim Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (2016) oraz w Leksykonie kontroli. Obie książki są wręczane Uczestnikom w momencie rozpoczynania studiów. Uczestnicy otrzymują ponadto: tablice poglądowe, materiały do ćwiczeń i dyskusji panelowych, a także testy do warsztatów kontrolerskich oraz samokształcenia kierowanego.

 

Sylwetka absolwenta

Ukończenie dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi:

 • przygotowanie do ustawicznego doskonalenia własnego warsztatu kontrolerskiego,
 • nabycie umiejętności dostrzegania ryzyk na różnych odcinkach pracy danej organizacji,
 • poznanie zasad współdziałania z organami nadzoru i kontroli państwowej.

 

Dzięki Absolwentom tych studiów - instytucjonalna kontrola wewnętrzna będzie stanowić dla kierownictwa organizacji:

  • system wczesnego ostrzegania,
  • pierwszy własny sygnalizator zagrożeń,
  • źródło nie upiększonej prawdy,
  • skuteczny instrument doskonalenia całokształtu działalności.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego, a także podwyższają pozycję Profesjonalnego Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Poza tym, zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

 

Organizacja kształcenia

Program kształcenia jest realizowany w zasadzie w trakcie 12-tu zjazdów weekendowych (zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. 9.00 - 15.45, co dwa tygodnie), w okresie dwóch semestrów. Zakresy wiedzy oraz liczby godzin poszczególnych przedmiotów są dostosowywane do konkretnej grupy uczestników.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania Certyfikatu. Autor pracy deklaruje jej temat, a następnie odbywają się seminaria dyplomowe i konsultacje indywidualne.

Na zakończenie studiów, ich uczestnik uzyskuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i równolegle Certyfikat Dyplomowanego Kontrolera Wewnętrznego. Następnie zostaje on wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Kontrolerów Wewnętrznych Stowarzyszenia Zawodowego. Jako członek Stowarzyszenia jest objęty opieką informacyjną oraz edukacyjną przez cały okres aktywności zawodowej w służbie kontrolerskiej. Ponadto, przysługują mu zniżki na wszelkiego rodzaju działania statutowe Stowarzyszenia.

Po zakończeniu kształcenia, Rektor Uczelni wraz z Prezesem Stowarzyszenia wysyłają na adres Przełożonego Absolwenta tzw. List rekomendacyjny. List ten stanowi dodatkową satysfakcję za poniesiony trud studiowania weekendowego.

*

Rozpoczęcie studiów przewiduje się w II połowie października br.

Czesne za dwa semestry studiów wraz z podręcznikami wynosi 3.400 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Absolwenci oraz osoby kończące studia wyższe w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej - otrzymują z n i ż k i.

 

Gdy potrzebujesz jeszcze innych szczegółowych informacji – prześlij maila lub zadzwoń:

 

STOWARZYSZENIE KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH

Polski Instytut Kontroli i Audytu

e-mail: kaluzny@kontrola.edu.pl

tel. 22 / 827 59 43

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa

pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl

tel. 22 / 862 32 24

 


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Warszawie
wraz z Polskim Instytutem
Kontroli Audytu i Kontrolingu

 

zaprasza na podyplomowe studia kwalifikacyjne

 

Nadzór i Kontrola Wewnętrzna
w Administracji Publicznej i Gospodarce

 

Cel studiów

 

Szczegółowe informacje:

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul. Pawia 55

00-030 Warszawa

 

www.podyplomowe.vizja.pl
podyplomowe@vizja.pl

 

Celem studiów jest:

 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego,
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w różnych organizacjach,
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu oraz z kulturą języka w kontroli.

 

Ramowy program studiów

BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

 • Podstawy nauki o administracji publicznej
 • Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka
 • Elementy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek administracji publicznej /gospodarki
 • Encyklopedia prawa dla kontrolerów
 • Informatyka i statystyka w kontroli
 • Elementy kierowania organizacją

BLOK PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH

 • Teoria kontroli jako funkcji kierowania/zarządzania
 • System nadzoru i kontroli w Polsce
 • Standardy i procedury kontroli wewnętrznej
 • Metodyka i proces badań kontrolerskich
 • Sporządzanie dokumentacji - warsztaty
 • Kultura języka w kontroli
 • Psychospołeczne i etyczne aspekty kontroli
 • Seminarium dyplomowe

 

Czas trwania: 2 semestry

 

 

Opłaty:

 

płatność roczna semestralna miesięczna (10)
czesne 1x4200 zł 2x2600 zł 10x620 zł
wpisowe 200 zł

 

Promocje:

Absolwenci WSFiZ są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,

 • 20% rabatu otrzymuje absolwent, który zapisze się na studia podyplomowe w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych,
 • 10% rabatu otrzymuje absolwent, który zapisze się na studia podyplomowe w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych

Uczestnicy studiów:

Studia są ukierunkowane na osoby pełniące już funkcje nadzorcze i kontrolerskie w różnych podmiotach prawa, a w szczególności w:

 • administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe),
 • ZUS, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych, i in.,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); kontrolerzy zatrudnieni w Urzędach Marszałkowskich,
 • zakładach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska),
 • służbach mundurowych: Wojsko, Urzędy Celne, Więziennictwo, Leśnictwo,
 • przedsiębiorstwach: Poczta Polska, PKN "Orlen", a także: kolei, hotele, firmy farmaceutyczne, budowlane, i in.
 • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele).

A także dla:

 • osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej oraz osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach Kontrolerów Wewnętrznych, a nie posiadających formalnych kwalifikacji zawodowych,
 • osób pragnących zdobyć zawód Kontrolera Wewnętrznego, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich.
 • osób, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu: finansów i rachunkowości, mikroekonomii i ekonomiki pracy, gospodarowania zasobami organizacji oraz umiejętność wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych; a także z zakresu organizowania kierowania, zarządzania/administrowania. Poznaje niezbędne w jego pracy elementy prawa (cywilne, administracyjne, gospodarcze, pracy), ze szczególnym nastawieniem na mechanizmy kontroli funkcjonalnej oraz instytucjonalnej.

Podczas tzw. Warsztatów kontrolerskich zdobywa on umiejętność prawidłowego przygotowania i przeprowadzania kontroli oraz sporządzania profesjonalnej dokumentacji z badań, a także z postępowania kontrolnego i pokontrolnego.

Zapoznaje się z korzyściami i kosztami wynikającymi z wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej oraz z trudnościami i najczęstszymi nieprawidłowościami występującymi podczas przeprowa -dzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Zapoznaje się z kulturą języka w kontroli, z psychospołecznymi aspektami kontrolowania (z sylwetkami osobowymi kontrolujących i kontrolowanych), a także z etycznymi aspektami współpracy profesjonalnego Kontrolera Wewnętrznego, dotyczącej relacji z osobami spełniającymi funkcje nadzorcze w danej organizacji.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty, a także sukces pracodawcy.

 
Nabór na podyplomowe studia kwalifikacyjne

Kontrola i audyt wewnętrzny
w administracji publicznej i gospodarceKolejna edycja
kwalifikacyjnych studiów podyplomowych realizowanych wspólnie
ze Stowarzyszeniem Zawodowym Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu w Warszawie.

Cel studiów
Przedmiotowym celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest przede wszystkim:
 1. przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego,
 2. zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
 3. kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
 4. nauczenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności,
 5. aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych,
 6. sporządzanie profesjonalnej dokumentacji z badań kontrolnych,
 7. wyrabianie umiejętności opracowywania trafnych wniosków pokontrolnych, służących kierownictwu organizacji do korekt i programowania nowych działań.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią Absolwentowi zrozumienie, od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

Uczestnicy
Studia są skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie i audytorskie w różnych podmiotach prawa, a w szczególności:
 1. w administracji publicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy np. w Urzędach Marszałkowskich i Sejmikach Samorządowych),
 2. w firmach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska itp.),
 3. w Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych,
 4. Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poczcie Polskiej, Agencji Rozwoju Rynku Rolnego, Izb Gospodarczych, firmach farmaceutycznych, firmach budowlanych, hotelach,
 5. instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne itp.)
 6. pracownicy mundurowi i cywilni wojska oraz służb celnych,
 7. osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego, a także osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 8. osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów wewnętrznych, nie posiadających formalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych CERTYFIKATEM ZAWODOWYM, a także
 9. osób, które zamierzają podjąć pracę w specjalistycznych organach kontroli państwowej.

Uczestnikami kwalifikacyjnych studiów podyplomowych mogą być Studenci studiów II stopnia, pragnący zdobyć nowy zawód.

Wykladowcy
Kadrę wykładowców i trenerów stanowią wykładowcy Akademii Polonijnej w Częstochowie, pracownicy naukowo-dydaktyczni Stowarzyszenia Zawodowego "Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu w Warszawie" oraz wybitni specjaliści praktycy z firm oraz urzędów administracji państwowej.

Organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godz. zajęć, realizowanych podczas 12 zjazdów weekendowych. Pozwalają one poszerzyć warsztat poznawczy i kontrolno-badawczy, pogłębić wiedzę teoretyczną, stworzyć możliwości nawiązania nowych kontaktów zawodowych, a także poprzez tzw. aktywizujące metody przekazu.

Czas trwania dwa semestry (190 godzin)
Realizacja sobota i niedziela (co 2 tygodnie)
Forma zajęć wykłady problem. ,dyskusje panelowe, warsztaty, ćwiczenia, projekcje,
Początek zajęć październik, luty
Warunki zaliczenia studiów uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy kwalifikacyjnej
Program
Program jest dostosowywany do konkretnej grupy uczestników. Składa się z bloku przedmiotów podstawowych, realizowanych przez nauczycieli akademickich Uczelni oraz z bloku przedmiotów specjalistycznych, realizowanych przez nauczycieli akademickich i jednocześnie wybitnych praktyków Stowarzyszenia Zawodowego Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu, a także z Najwyższej Izby Kontroli. Program kształcenia ma charakter wielodyscyplinarny i uwzględnia podstawowe wymogi przewidziane przez:
 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , odnośnie zawodu Kontroler Wewnętrzny (kod zawodu 242204).
 2. Ustawę o kontroli w administracji rządowej (z 15 lipca 2011),
 3. Ustawę o finansach publicznych,
 4. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTOSAI,
 5. Rozporządzenie ministra finansów o kontroli finansowej i audycie wewnętrznym,
 6. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. Rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Program kształcenia profesjonalnego kontrolera wewnętrznego jest wzorowany w dużej mierze na dwóch książkach: „Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka.” (Wydanie drugie rozszerzone 2016) podręcznik akademicki oraz „Leksykon kontroli” (DOSKO, Warszawa 2007), które są wręczane osobom rozpoczynającym studia. Oto ważniejsze przedmioty kształcenia:
 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Podstawowe procedury administracyjne
 3. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analiza ryzyka
 4. Elementy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej
 5. Rachunkowość jednostek administracji / gospodarki
 6. Elementy prawa: cywilnego, pracy i gospodarczego
 7. Informatyka i statystyka w kontroli
 8. Instytucje nadzoru i kontroli w Państwie
 9. Standardy oraz procedury kontroli
 10. Metodologia badań kontrolerskich
 11. Proces badania i sporządzanie dokumentacji
 12. Standardy i procedury audytu wewnętrznego
 13. Metodologia badań audytorskich
 14. Proces badania i dokumentacja audytu
 15. Audyt funduszy unijnych
 16. Psychosocjologiczne oraz etyczne aspekty kontroli/audytu
 17. Warsztaty kontrolerskie/audytorskie
 18. Kultura języka w kontroli/audycie.
 19. Seminaria dyplomowe

Kwalifikacje absolwentów
 1. Zapoznanie się z zawodem profesjonalisty wykonującego kontrolę i audyt wewnętrzny oraz wypełniającego funkcje nadzorcze (kontrolę kierowniczą, menedżerską),
 2. Zdobycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kontroli i audytu, a także sporządzania dokumentacji z badań i z postępowania pokontrolnego,
 3. Nabycie wiedzy w zakresie kosztów i korzyści, wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz trudności i najczęstszych nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli,
 4. Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami monitorowania systemów kontroli.

Absolwent studiów będzie zdolny do profesjonalnego wykonywania kontroli w firmie. Dzięki takim specjalistom komórka kontroli wewnętrznej w danej instytucji / firmie stanowić będzie dla jej kierownika naczelnego - pierwszy własny sygnalizator zagrożeń oraz źródło skutecznego doskonalenia całokształtu działalności.

Osoba kończąca studia otrzymuje: państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz Certyfikat Zawodowy: KONTROLERA WEWNĘTRZNEGO, który jest wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Kontrolerów Wewnętrznych i objęty opieką informacyjną oraz edukacyjną - przez cały okres aktywności zawodowej w służbie kontrolerskiej.


Czesne
Koszt studiów, wraz z podręcznikami: 3.400 zł (raty)

Wymagane dokumenty
 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. kwestionariusz osobowy formularz, dostępny również w Dziale Rekrutacji
 3. poświadczona przez Uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 4. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. dowód wpłaty minimum 50% czesnego za I semestr i 50 zł opłaty wpisowej.


UCZELNIA VISTULA w WARSZAWIE


 

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI i TECHNIK KOMPUTEROWYCH w WARSZAWIE

 
Powrót

ORGANIZACJA ZAWODOWA KOTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH W POLSCE
Razem łatwiej i lepiej!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Stowarzyszenia zabronione. Copyright © 2005 - 2009
Liczba wejść: 5568

Wykonanie: AGINUS